Klinična farmacija

Klinična farmacija je specialistična farmacevtska dejavnost, ki zajema aktivnosti in storitve farmacevta, specialista klinične ali lekarniške farmacije, ki so namenjene celostni obravnavi pacientov, racionalni in optimalni uporabi zdravil ter s tem povečanju kakovosti življenja  pacientov. Storitev je prvenstveno namenjena pacientom, ki uporabljajo več zdravila sočasno in pri katerih obstaja sum, da težave povzroča sočasna uporaba zdravil ali  že imajo izražene težave zaradi uporabe zdravil. Naša specialistka klinične farmacije izvaja farmakoterapijske pregled v ambulanti farmacevta svetovalca v zdravstvenem domu. V ambulanto pacienta napoti njegov osebni zdravnik. Ukrepe in priporočila, ki jih pripravi magister farmacije specialist, prejme zdravnik