Osebna kartica zdravil

Osebna kartica zdravil je tabela, v kateri so zabeležena vsa zdravila in drugi pripravki, ki jih pacient trenutno uporablja. Pri vsakem zdravilu oz. izdelku je zapisano odmerjenje, čas uporabe in vsa pomembna opozorila ter čemu je zdravilo oziroma izdelek namenjen. Pri zdravilih, predpisanih na obnovljivi recept, je zapisan tudi datum naslednjega dviga. Pacienti osebno kartico uporabijo kot pripomoček za pravilno in varno uporabo zdravil ter kot vir informacij o zdravilih pri obisku osebnega zdravnika, specialistične ambulante, sprejemu v bolnišnico ali v socialno varstveni zavod.