Pregled uporabe zdravil

Pregled uporabe zdravil je storitev optimizacije in racionalizacije uporabe zdravil posameznega pacienta, ki jo izvajamo brezplačno Osnovni cilj je prepoznati, preprečiti ali odpraviti z zdravili povezane težave. Storitev je namenjena izboljšanju pacientovega razumevanja uporabe zdravil in s tem izboljšanju zavzetosti za zdravljenje. Ob koncu pregleda pacientu praviloma izročimo tudi Osebno kartico zdravil.

V zavodu imamo magistro farmacije s to kompetenco, ki je tudi regijski mentor. Zato lahko izvajamo izobraževanje za pridobitev te kompetence v zavodu, na Lekarniški zbornici Slovenije se opravi vstopno in zaključno preverjanje znanja.