Promocija zdravja

Promocija zdravja poteka preko projektov Lekarniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju LZS) in preko aktivnosti Slovenskega farmacevtskega društva (v nadaljevanju SFD) ter s samostojnimi projekti.

Za naše uporabnike izvajamo različne storitve – merjenje sladkorja, merjenje holesterola, merjenje krvnega pritiska, izdelava osebne kartice zdravil, sodelujemo pri izvedbi Dneva slovenskih lekarn v okviru SFD in LZS, povezujemo se z različnimi mediji pri pripravi zdravstveno-vzgojnih vsebin, itd.