Učni zavod

Učni zavod je status, ki omogoča, da v Lekarnah Ptuj lahko opravljajo praktično usposabljanje v času šolanja dijaki srednje farmacevtske šole in študenti fakultete za farmacijo. Po zaključenem šolanju lahko v našem zavodu farmacevtski tehniki opravljajo pripravništvo.

V letu 2016 smo pridobili Status učnega zavoda za obdobje 5 let, torej do julija 2021. Tako pripravništvo kot praktično usposabljanje vodijo ustrezno strokovno usposobljeni mentorji. Vsi pripravniki so uspešno opravili strokovni izpit.