JAVNA OBVESTILA

JAVNA NAROČILA

Trenutno nimamo odprtih javnih naročil.

OPOZORILO GLEDE JAVNIH RAZPISOV:

Naročnik sme (skladno z določilom 67. členom ZJN-3) spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo.

Ker tovrstne spremembe, dopolnitve in pojasnila k razpisni dokumentaciji (sem štejejo tudi odgovori na zastavljena vprašanja), ki so objavljene na Portalu javnih naročil, postanejo sestavni del razpisne dokumentacije, predlagamo, da zaradi ažurnosti javnega razpisa spremljate Portal javnih naročil.

Barvna shema