JAVNA NAROČILA

Obveščamo vas, da smo na portalu javnih naročil 30.09.2020 objavili javno naročilo:

1.  Dobava in montaža opreme v Lekarnah Ptuj z upoštevanjem okoljskih vidikov– oznaka naročila je JN006029/2020-W01
(povezava do objave https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=369129)

Obveščamo vas, da smo na portalu javnih naročil 08.09.2020 objavili javni naročili:

1. Okolju prijazne storitve čiščenja v Lekarnah Ptuj – oznaka naročila je JN005551/2020-W01
(povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367122

2. Gradbena in inštalacijska dela v Lekarnah Ptuj z upoštevanjem okoljskih vidikov – oznaka naročila je JN005543/2020-W01
(povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367041

OPOZORILO GLEDE JAVNIH RAZPISOV:

Naročnik sme (skladno z določilom 67. členom ZJN-3) spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo.

Ker tovrstne spremembe, dopolnitve in pojasnila k razpisni dokumentaciji (sem štejejo tudi odgovori na zastavljena vprašanja), ki so objavljene na Portalu javnih naročil, postanejo sestavni del razpisne dokumentacije, predlagamo, da zaradi ažurnosti javnega razpisa spremljate Portal javnih naročil.