• SEDEŽ ZAVODA

  Javni zavod Lekarne Ptuj,
  Trstenjakova ulica 9,
  2250 Ptuj

  Telefon: 02 771 6001
  Faks: 02 771 6007
  E-pošta: info@lekarne-ptuj.si
  WWW: www.lekarne-ptuj.si

Vizija zavoda

Lekarne Ptuj smo s svojim znanjem, razvojem novih storitev in dostopnostjo ključni partner uporabnikom lekarniških storitev na primernem nivoju zdravstvenega varstva območja občin ustanoviteljic in občin, ki so te pravice prenesle na ustanoviteljice. Temu cilju sledimo z zagotavljanjem strokovnega znanja zdravstvenih delavcev in drugih sodelavcev, z uvajanjem novih storitev, z uvajanjem novih tehnologih in s skrbjo za zdravje zaposlenih. Vzpostavljene imamo partnerske odnose z uporabniki, občinami ustanoviteljicami, zdravstvenimi zavarovalnicami in drugimi poslovnimi partnerji.

Poslanstvo zavoda

Javni zavod Lekarne Ptuj je ustanovljen za opravljanje lekarniške dejavnosti, to je za preskrbo prebivalcev z zdravili. Naše poslanstvo je zagotavljanje trajne in nemotene oskrbe prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti s kakovostnimi ter svetovanje o njihovi varni pravilni in učinkoviti uporabi. Varnost in korist pacienta sta pri našem delu postavljena na prvo mesto. Zavod izvaja tudi zdravstveno- vzgojno dejavnost, vključuje se v procese izobraževanja dijakov in študentov farmacevtske stroke ter sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci na področju predpisovanja in varne uporabe zdravil.
Z aktivnim vključevanjem v različne projekte v lokalnem okolju, regiji in državi si prizadevamo za izboljšanje zdravstvenega stanja pacientov in izboljšanje javnega zdravja vseh prebivalcev.
Naše poslanstvo gradimo s kadri, ki so strokovni, kompetentni in izvajajo dejavnost v skladu z etičnimi načeli in najnovejšimi dognanji stroke. Slediti razvoju stroke in uvajati nove storitve, ki predstavljajo dodano vrednost za naše uporabnike je načelo, ki mu v zavodu sledimo.

Naše poslanstvo gradimo s kadri, ki so strokovni, kompetentni in izvajajo dejavnost v skladu z etičnimi načeli in najnovejšimi dognanji stroke.

— Lekarne Ptuj

Vrednote zaposlenih

 • strokovnost v skladu z uveljavljenimi doktrinami in izobrazbo
 • medsebojno zaupanje in spoštovanje
 • natančno izvajanje nalog, zanesljivost ter upoštevanje in izvajanje dogovorov
 • pripadnost zavodu
 • delovanje v skladu z etičnimi načeli
 • upoštevanje okvira predvidenih stroškov
 • upoštevanje delovnega časa
 • stalen osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih
 • dobro sodelovanje v timu
 • pozitivno komuniciranje z uporabniki in s sodelavci
 • odgovornost do uporabnikov in sodelavcev

Informacije javnega značaja

V katalogu so na enem mestu zbrane vse informacije javnega značaja. Vabimo vas, da ga prelistate. V primeru, da potrebujete kakšno informacijo, ki je v katalogu ni, nam pišite na: info@lekarne-ptuj.si. Potrudili se bomo, da vam odgovorimo v najkrajšem možnem času.

Katalog informacij javnega značaja

Kazalniki kakovosti

Varstvo osebnih podatkov

Politiko zasebnosti

Izvensodno reševanje sporov

Lekarne Ptuj, Trstenjakova ulica 9, 2250 Ptuj, skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015; ZIsRPS) svoje naročnike, stranke in obiskovalce spletne strani obvešča, da za reševanje potrošniškega spora ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).

Povezava na spletno reševanje sporov.

Letna poročila

Letno poročilo za leto 2022

Letno poročilo za leto 2021

Program dela in finančni načrt 2023

Program dela in finančni načrt 2022

Ostala letna poročila so dostopna na AJPES: https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Javna_objava

Barvna shema