Predstavitev

Lekarne Ptuj delujemo na širšem štajerskem področju – tri lekarniške enote imamo na Ptuju, po eno pa v Majšperku, Gorišnici, Vidmu pri Ptuju, Markovcih, na Kidričevem in Destrniku. Javni zavod so ustanovile občine za opravljanje lekarniške dejavnosti, za svoje občane in tudi širše. V vseh lekarnah so zaposleni visoko strokovno usposobljeni magistre ter magistri farmacije in farmacevtski tehniki in tehnice.

Svoje znanje naše farmacevtke in farmacevti ves čas prenašajo na skupnost – izvajajo različna predavanja, svetujejo stanovskim kolegom ter sodelujejo z mediji pri ozaveščanju in skrbi za javno zdravje.

Dežurna lekarniška služba

Organiziramo dežurno službo na širšem območju, zagotavljamo jo v sodelovanju z zasebno lekarno. Dežurna služba pomeni izdajanje zdravil na recept, predpisan tistega dne, izdajamo pa tudi druga nujna zdravila na recept in brez recepta.

Učni zavod

Lekarne Ptuj imajo status učnega zavoda – sodelujemo s šolami v procesu izobraževanja farmacevtskih tehnikov in magistrov farmacije. Dijake in študente vodijo strokovno usposobljeni mentorji.

Kakovostne storitve

Vse naše lekarne so certificirane in verificirane, kar pomeni, da izpolnjujemo pogoje, ki jih določa Zakon o lekarniški dejavnosti. Lekarniško dejavnost opravljamo v skladu s Pravili dobre lekarniške prakse in v skladu s Kodeksom lekarniške deontologije.

V Lekarnah Ptuj ves čas stremimo k izboljšanju kakovosti naših storitev. Leta 2010 smo pridobili certifikat kakovosti ISO 9001:2015.