STORITEV PREGLED UPORABE ZDRAVIL

Dobro počutje in zdravje sta ključ do kakovostnejšega življenja. O svojih zdravilih in drugih izdelkih za varovanje zdravja se lahko pacienti v bližnji lekarni individualno posvetujejo z magistrom farmacije. S storitvijo pregled uporabe zdravil, ki je na voljo vse leto, bodo ob strokovnem pogovoru pacientom svetovali o pravilni uporabi zdravil in odgovorili na njihova vprašanja.

Pregled uporabe zdravil poteka kot individualen pogovor med pacientom in magistrom farmacije, kjer strokovnjak poskuša s koristnimi nasveti zagotoviti, da pacient bolje spozna svoja zdravila in jih pravilno ter ustrezno uporablja. Ob pogovoru magister farmacije preveri razumevanje pacientovega zdravljenja z zdravili, prepozna morebitne težave kot posledice napačne rabe zdravil in predlaga ukrepe. Pacientu svetuje in odgovori na vsa vprašanja, povezana z uporabo zdravil, prehranskih dopolnil, zeliščnih pripravkov, zdravil brez recepta ter pojasni, kako na delovanje zdravil vplivajo prehrana, navade in življenjski slog.

Pregled uporabe zdravil je priporočljiv za vsakogar, ki za odpravo ali lajšanje zdravstvenih težav uporablja zdravila, izdana na recept ali brez recepta, prehranska dopolnila in druge izdelke. Še posebej pa je priporočljiv za vse, ki uporabljajo 5 ali več zdravil sočasno in/ali več odmerkov zdravil na dan. Po mnenju Lekarniške zbornice Slovenije bi zlasti kronični bolniki, ki prejemajo več zdravil sočasno morali imeti enkrat letno možnost do farmacevtove svetovalne storitve pregled uporabe zdravil v okviru redne zdravstvene oskrbe, zagotovljeno iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Ob zaključku pogovora in pregleda magister farmacije za pacienta pripravi tudi seznam zdravil in ga zapiše na osebno kartico zdravil, ki je namenjena boljšemu pregledu jemanja zdravil, priporočljivo pa jo je zdravniku predložiti tudi pri zdravniških pregledih. Osebna kartica zdravil je lahko koristen pripomoček za svojce, ki sodelujejo pri zdravljenju z zdravili. Na seznamu so zabeležene tudi dodatne informacije, pomembne za uporabo zdravil, denimo vpliv hrane na delovanje zdravil, ali se tablete lahko drobijo, ali se kapsula zdravila lahko odpre, kako shranjevati zdravila, ali zdravilo vpliva na sposobnost pri vožnji ali delu s stroji in podobno.

Za storitev se pacienti predhodno dogovorijo med osebnim obiskom v lekarni ali s telefonsko najavo,  ob tej priložnosti pa vprašajo tudi o več informacijah o storitvi. Pobudo za storitev lahko podajo pacienti sami, njihovi svojci/skrbniki, zdravniki ali drugi zdravstveni delavci (npr. farmacevtski tehniki, medicinske sestre). Izvedba storitve, ki traja med 20 in 30 minut, je cenovno enakovredno ovrednotena na nacionalni ravni – v vrednosti 27,59 €. Pregled uporabe zdravil se izvede v prostoru, ki zagotavlja zaupnost. Pomembno je, da se pacienti zavedajo, da lahko storitev pregled uporabe zdravil koristijo čez vse leto.

Vir: Lekarniška zbornica Slovenije