Ptuj je med prvimi mesti dobil lekarno

Na Štajerskem so se prve lekarne pojavile že konec 19. stoletja. Med prvimi mesti, ki so dobili lekarno, je tudi Ptuj, kjer se lekarniška dejavnost začela leta 1587. Pred 2. svetovno vojno je imel Ptuj že tri lekarne – Lekarna pri Zlatem jelenu, Lekarna Pri zamorcu in Lekarna pri Sv. Antonu. Med vojno je bila ena izmed lekarn uničena, drugi dve pa sta leta 1958 prenehali delovati. Občina je dejavnost preselila v stavbo na Trstenjakovi ulici 9, kjer je lekarna še danes. Leto 1958 tako še danes štejemo kot začetek Lekarn Ptuj.

Pred 2. svetovno vojno je imel Ptuj že tri lekarne – Lekarna pri Zlatem jelenu, Lekarna Pri zamorcu in Lekarna pri Sv. Antonu.

Javno zavod Lekarne Ptuj

Javni zavod Lekarne Ptuj je iz prejšnjih Združenih lekarn Ptuj, z Odlokom o ustanovitvi leta 1993 ustanovila takratna Skupščina Mestne občine Ptuj, za opravljanje lekarniške dejavnosti na svojem območju. Leta 1993 so imele Lekarne Ptuj tri lekarniške enote: Lekarna Ptuj, Lekarna Kidričevo in Lekarniška postaja Majšperk.

Leta 2000 sta se družini Lekarne Ptuj pridružili dve novi poslovalnici – v Gorišnici in Bregu. Leto kasneje se je odprla še Lekarna Budina-Brstje. V Vidmu pri Ptuju so lekarniško podružnico dobili leta 2007, na Destrniku pa leta 2010.

Kot zanimivost lahko dodamo, da Lekarne Ptuj v vseh 60. letih svojega delovanja niso bile zaprte niti en delovni dan.